Visie

Visie

Generaties die samen Gods Koninkrijk uitleven.

Wie we zijn

King’s Kids Internationaal (KKI) is een internationale beweging, die een Koninkrijkslevensstijl omarmt wat familie gebasseerd en generatie verbonden is.

 

Onze missie

Onze missie is om kinderen, jeugd en hun families te mobiliseren, toe te rusten, te bereiken en te verzorgen om hen te leiden in hun bestemming God te kennen op een bewezen manier, Hem vreugde te brengen en Hem en Zijn Koninkrijk bekend te maken.

Deze missie baseren we op het Bijbelgedeelte Deuteronomium 6:6-7:
‘Deze woorden die ik u vandaag gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze op uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’
King’s Kids is een bediening van Jeugd met een Opdracht (JmeO) die samenwerkt met families, kerken en soortgelijke organisaties.

 

Onze doelen

Door het najagen van de volgende doelen, streven wij ernaar om onze missie (Generaties die Gods Koninkrijk uitleven) te volvoeren.

  • Het mobiliseren van de generaties om Gods intenties te dienen in alle sferen van het leven, wereldwijd.
  • Het toe rusten van kinderen, jongeren en hun families in het leren uitdelen en leven van Gods Koninkrijk.
  • Het uitreiken naar hen die nog niet van Jezus gehoord hebben.
  • Het zorgen voor kinderen, jongeren en hun gezinnen uit risicogroepen.

 

Vragen?
Meer informatie? Een opmerking of vraag? Neem contact op!

0546 - 84 12 57 (kantooruren) Touwbaan 58, Almelo